Belastingvrij schenken

“Eigenlijk had de vrouw het gevoel dat het leven haar niks meer bracht totdat ze muziek hoorde aan het bed."

Belastingvrij schenken

Met een gift en/of sponsoring aan Muziek aan Bed laat je zien maatschappelijk betrokken te zijn en kunnen wij voor nog meer kinderen, volwassenen en mensen met dementie in ziekenhuizen en instellingen een optreden verzorgen. Het is goed om te weten dat jouw giften fiscaal aftrekbaar zijn als deze aan een aantal voorwaarden voldoen.

Sponsoring

Sponsoring kan geheel aftrekbaar zijn (belastingvrije gift) als het een zakelijke kostenpost betreft en de gift in wat voor vorm dan ook een positieve, nuttige bijdrage levert aan jouw bedrijfsvoering. Denk hierbij aan reclame, sponsoring en donaties in manuren. Deze kostenpost is ook aftrekbaar wanneer in het betreffende jaar een fiscaal verlies wordt geleden (het verlies wordt dan vergroot). Zo kun je belastingvrij schenken of belastingvrij doneren aan Muziek aan Bed.

Belastingvrije giften

Dit betreft een gift uit vrijgevigheid (een niet-zakelijk motief) of een gift die zó hoog is, dat in redelijkheid niet kan worden gesteld dat dit slechts is ter promotie van de goede naam van de organisatie. Voor verschillende organisaties gelden dan andere voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Verschil gift en sponsoring

Als jouw bedrijf een gift geeft, dan is er sprake van vrijgevigheid. Er is geen tegenprestatie aan verbonden. De gift moet aan een ANBI zijn. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor een algemeen belang ofwel niet commerciële inzet. Ook mag de instelling met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk hebben. De gift is vrijgesteld van BTW. Muziek aan Bed is aangemerkt als ANBI stichting.

Bij sponsoring is er meestal sprake van financiële steun in ruil voor bijvoorbeeld naamsbekendheid. Er vindt dus wel een tegenprestatie plaats. De instelling die de sponsoring ontvangt, mag een factuur uitschrijven aan jouw bedrijf.

presentatie_sel_MuziekAanBed_LeoPolak0013
Muziek aan Bed_Zwolle_Anke Teunissen